Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna

Opublikowano
Działalność nierejestrowa a kasa fiskalna 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Co to jest działalność nierejestrowana?

dzialalnosc-nierejestrowaDziałalność nierejestrowana (nierejestrowa) jest to drobna działalność zarobkowa, która nie jest działalnością gospodarczą i nie wymaga rejestracji firmy w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Jest to dobry sposób by „przetestować” pomysł na biznes, nie podejmując ryzyka związanego z założeniem pełnej działalności.

Nierejestrowana działalność – limit 2024

 • Limity dla działalności ciągle wzrastają. Jest to związane m.in. z rosnącym wynagrodzeniem minimalnego wynagrodzenia, a także z podwyższeniem limitu z 50% na 75 %. Poniżej przedstawiamy zmiany limitów dla działalności nierejestrowanej na przestrzeni kilku lat:
  • W 2022 roku przychody z Twojej działalności w każdym miesiącu nie mogły przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, której wartość wynosiła 1505 zł.
  • Osoby chcące kontynuować bądź założyć działalność nieewidencjonowaną w 2023 roku, mogły uzyskać przychody nie większe niż:
  1. od stycznia 2023 r. – 1745 zł miesięcznie (50% wynagrodzenia)
  2. od lipca 2023 r. – 2700 zł (75% wynagrodzenia)

   

  • Rok 2024 to kolejny wzrost limitu dla działalności nierejestrowej – przedsiębiorcy mogą uzyskać przychody nie przekraczające w żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do czerwca minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 4242 zł, zaś od lipca do grudnia 4300 zł.

  Zatem limit przychodów z działalności nierejestrowanej w roku 2024 w każdym miesiącu nie może przekroczyć kwoty:

  1. od stycznia do czerwca 3181,50 zł
  2. od lipca do grudnia 3225 zł

  WAŻNE!
  Jeżeli w danym miesiącu przychód z działalności nierejestrowanej przekroczył 75% minimalnego wynagrodzenia, działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W takiej sytuacji musisz zarejestrować firmę w CEIDG w ciągu 7 dni.

  • W ostatnich 5 latach nie wykonywałeś działalności gospodarczej (z wyjątkiem osób, które w okresie między 30 kwietnia 2017 r. a 29 kwietnia 2018 r. nie były wpisane do CEIDG lub których wpis w CEIDG został wykreślony przed 30 kwietnia 2017 r.).
  • Nie prowadzisz działalności reglamentowanej (wymagającej pozwoleń, koncesji itp.), jak np.:
   • ochrona osób lub mienia,
   • sprzedaż alkoholu,
   • organizacja imprez turystycznych,
   • usługi detektywistyczne,
   • zbieranie odpadów.

  Istnieją również wyjątki.
  Więcej możesz dowiedzieć się ze strony: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00115

  od stycznia do czerwca 3181,50 zł

Działalność nierejestrowana – planowane zmiany

Do Sejmu trafił projekt ustawy dotyczącej ograniczenia biurokracji i barier prawnych. Ustawa zakłada zmiany limitów miesięcznych na roczne. Limit miałby wynosić 9-krotność minimalnego wynagrodzenia. Drugą propozycją zmiany jest skrócenie okresu karencji z 60 msc do 24 msc. Oznaczałoby to, że po zakończeniu rejestrowanej działalności aby móc rozpocząć działalność nierejestrowaną musiałby minąć okres jedynie 24 miesięcy zamiast 60.

Korzyści z działalności nieewidencjonowanej:

 • Nie musisz rejestrować działalności w Urzędzie Skarbowym, CEIDG i GUS-ie.
 • Nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej.
 • Jeśli wykonujesz umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie, podlegasz ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – podmiot zawierający z Tobą umowę pełni wtedy obowiązki płatnika składek ZUS i powinien odprowadzić składki.
 • Nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek.
 • Nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości, tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży.

Jakie są obowiązki przy nierejestrowej działalności?

 • Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży.
 • Rozliczanie wszystkich przychodów z działalności nierejestrowanej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT 36 według skali podatkowej.
 • Przestrzeganie praw konsumenta. W relacji z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca (prawo cywilne) i musisz m.in. przestrzegać zasad reklamacji, zwrotów oraz napraw. O prawach konsumenta przeczytasz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00309
 • Wystawianie faktury lub rachunku, jeśli kupujący o to poprosi.

Działalność nierejestrowana a VAT

Jeśli prowadzisz działalność nieewidencjonowaną, możesz skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT z uwagi na sprzedaż nieprzekraczającą 200 tyś. W ciągu roku.

Pamiętaj, że zaczynając sprzedaż w ciągu roku limit obrotów zostaje pomniejszony proporcjonalnie do pozostałego okresu.

Kiedy nie możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT?

Jeśli sprzedajesz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o VAT (metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie),
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części,
 • tereny budowlane,
 • nowe środki transportu,
 • przez Internet takie towary jak: preparaty kosmetyczne i toaletowe; komputery, wyroby elektroniczne i optyczne; urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego; maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • hurtowo i detalicznie części do: pojazdów samochodowych, motocykli.

Świadczysz usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego),
 • jubilerskie,
 • ściągania długów, w tym factoringu.

lub nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Jeśli sprzedajesz wyżej wymienione towary lub usługi, musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT niezależnie od wartości sprzedaży. W takim przypadku musisz uzyskać numer NIP oraz prowadzić rejestr sprzedaży i zakupów.

Działalność nierejestrowana a kasa fiskalna 2024

W przypadku tego typu działalności kwestia wymogu posiadania kasy fiskalnej jest podobna jak w przypadku rejestrowanej działalności gospodarczej. Nie ma odrębnych przepisów, które mówiłyby, że działalność nierejestrowana wymaga kasy fiskalnej.

Możesz jednak skorzystać z ogólnego zwolnienia ze względu na niski obrót.

Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorcom, którzy nie przekroczyli w ciągu roku podatkowym 20 000 zł. Przy prowadzeniu działalności nierejestrowej, nie możesz przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. Pamiętaj, że zaczynając sprzedaż w ciągu roku limit obrotów zostaje pomniejszony proporcjonalnie do pozostałego okresu.

Nie wiesz, jak policzyć limit?

Skorzystaj z naszego kalkulatora|
https://www.kasy-drukarki.pl/zwolnienie-z-kasy-fiskalnej.html

Nie możesz skorzystać ze zwolnienia jeśli prowadzisz sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej! Należą do nich m.in.:

 • gaz płynny,
 • części do silników spalinowych,
 • nadwozia do pojazdów silnikowych,
 • sprzęt radiowy, telewizyjny i telekomunikacyjny,
 • perfumy i wody toaletowe,
 • przewóz osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • doradztwa podatkowe,
 • usługi świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne (w tym również sezonowo),
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Chcąc sprzedawać tego typu usługi lub towary jako działalność nierejestrowana lub działalność gospodarcza, musisz prowadzić sprzedaż na kasie fiskalnej od pierwszego klienta, niezależnie od obrotu. Aby móc zafiskalizować kasę (przypisać ją do konkretnej firmy) wymagane jest posiadanie numeru NIP. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o jego nadanie.

Najczęściej wybierane kasy fiskalne do działalności nierejestrowej:

Posnet ERGO online
Kasa Posnet Ergo Online

Posnet Mobile online

Kasa fiskalna Posnet Mobile Online