Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Ostatnie zmiany

Opublikowano
Ostatnie zmiany 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Zmiany od 1 stycznia 2013 roku

Od stycznia 2013 roku zastosować należy nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Wszystko to za sprawą  rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych.

29 listopada 2012 roku  Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 poz. 1382). Kluczową zmianą jaką wprowadza jest obniżenie limitu umożliwiającego korzystanie ze zwolnienia z obowiązku instalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą. W myśl rozporządzenia ze wspomnianego obowiązku od stycznia przyszłego roku zwolni się tych podatników, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł oraz odpowiednio nie osiągną w danym roku limitu 20.000 zł obrotu. Obecnie limit ten jest dwukrotnie wyższy i wynosi 40.000 zł, a jedynie w przypadku podatników zakładających działalność gospodarczą w pierwszym roku równy jest 20.000 zł.

Ujednolicone zostają zasady ustalania terminu rozpoczęcia rejestracji na kasie. Standardowym staje się termin fiskalnizacji kasy po 2 miesiącach licząc od końca miesiąca, w którym przekroczono limit 20.000 zł lub odpowiednio 2 miesiącach po końcu półrocza lub roku, w którym limit obrotów zwolnionych (wskazanych w załączniku) był niższy niż 80%. Po upływie tego okresu konieczna jest rejestracja kasy fiskalnej. W przypadkach szczególnych, dotyczących m. in,. podatników posiadających ponad 5000 kas, okres ten jest wydłużony do 12 miesięcy.

Limit dotyczący podatników rozpoczynających prowadzenie w 2013 r. dostawy towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, będzie określany w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w tym roku podatkowym – maksymalnie kwota ta wynosi 20 000 zł. Odpowiednio proporcjonalnie liczy się limit obrotu z roku poprzedzającego dany rok dla osób, które w tymn poprzednim roku rozpoczęły działalność, jednak podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2012 r. mogą limit za rok poprzedni zastosować w całości (zatem jeśli w 2012 r. nie uzyskali obrotu ponad 20.000 zł niezależnie od okresu prowadzenia działalności, mogą nadal korzystać ze zwolnienia).

Dla podatników, którzy w 2012 r. byli zwolnieni z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, ale obrót przekroczył w 2012 r. 20.000 zł, zwolnienie traci moc 1 marca 2013 r.

Zwolnienia przedmiotowe konkretnych grup podatników oraz pozycje wskazujące na podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej pozostają nie zmienione, oprócz wyeliminowania zwolnienia przedmiotowego (niezależnie od limitu obrotów) w przypadku usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2013 r.

Piotr Szulczewski

Iwona Karkus

VAT.pl