Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Jak dostać zwrot za kasę fiskalną?

Opublikowano
Jak dostać zwrot za kasę fiskalną? 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Zwrot za zakup kasy fiskalnej Jak dostać zwrot za kasę fiskalną?nie dotyczy niestety każdej osoby, która odważyła się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zgodnie z Dz. U. z 2013 r. poz. 163 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zwrot można uzyskać tylko pod warunkiem złożenia przez podatnika do urzędu skarbowego pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich użytkowania koniecznie minimum jeden dzień przed fiskalizacją. W przypadku gdy zamierzamy używać tylko jednej kasy wystarczy samo zawiadomienie podatnika o fiskalizacji ale złożone musi zostać przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania. W takim przypadku mamy szansę na zwrot nawet w wysokości 700 zł, jak wynika z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Wniosek o zwrot za zakup kasy fiskalnej

Warto wiedzieć, jakie kroki są koniecznie, aby przeprowadzić procedurę zwrotu należności za kasę fiskalną i osiągnąć w tym sukces. W myśl rozporządzenia Ministra Finansów musimy pamiętać, aby złożyć komplet wymaganych dokumentów do Urzędu Skarbowego. Druk powinien zawierać oczywiście podstawowe dane podatnika oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotów świadczących usługi transportowe (przewóz osób i ładunków taksówkami ) – informacje o numerze licencji. Do wniosku należy dołączyć inne niezbędne dokumenty, o których napiszemy w dalszej części. Druk dostępny do pobrania ze strony: Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy. (wniosek dla płatnika Vat)

Likwidacja działalności a zwrot za kasę fiskalną

W przypadku zawieszenia działalności zgodnie z Dz. U. z 2013r. poz.163 z dnia 4.02.2013r. podatnik zobowiązany jest do zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie trzech lat od rozpoczęcia okresu ewidencjonowania:

  • nastąpi otwarcie likwidacji działalności
  • podatnik zaprzestanie działalności
  • zostanie ogłoszona upadłość
  • dokonuje się odliczenia z naruszenia lub nie spełnienia warunków uzyskania ulgi
  • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu
  • podatnik nie wykona obowiązkowego przeglądu okresowego kasy przynajmniej raz na 2 lata od dnia fiskalizacji

Zwrot za kasę fiskalną dla nieVATowca

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT o zwrot należności za zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% ceny zakupy netto (jednocześnie nie więcej niż 700zł) ubiegać się mogą podmioty, które są podatnikami VAT, jak i ci, którzy do tej grupy nie należą. Dla takiego przypadku został wystosowany osoby przepis, uregulowany w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Reguła jest następująca: podatnik, który rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w konkretnych terminach i dokonuje czynności wyłącznie zwolnionych od podatku lub jest podatnikiem, u którego przychód przekracza kwotę, w której koniecznie jest rozliczenie podatkowe, może ubiegać się o zwrot z Urzędu Skarbowego części kwoty za zakup kasy fiskalnej. Droga do uzyskania zwrotu jest podobna jak dla płatnika VAT, różni się wnioskiem o zwrot. Wniosek o zwrot dla nievatowca.

Czy zwrot za kasę fiskalną jest przychodem?

Zwrot części kosztów poniesionych za zakup kasy rozliczeniowej jest niewątpliwie pomocą dla przedsiębiorców. Warto jednak zastanowić się nad tym, czy taki ruch nie odbije się na indywidualnym podatku dochodowym. Otrzymanie ulgi nie skutkuje uzyskaniem przychodu, kwota wydana na zakup urządzenia w postaci kasy fiskalnej stanowi koszt uzyskania przychodu. Art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wspomina, że kosztami uzyskania przychodu nie nazywamy odpisów od min. środków trwałych, musimy zwrócić uwagę, że ulga na zakup kasy fiskalnej nie jest odliczana od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jak dostać zwrot za kasę fiskalną?

Aby uzyskać zwrot kosztów poniesionych za zakup kasy fiskalnej należy spełnić wymagania Urzędu Skarbowego w zakresie złożenia stosownych dokumentów. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z 2013r. poz. 163 z dnia 4.02.2013r. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie powinien zawierać dane podatnika oraz podmiotu serwisującego kasę, który dokonał jej fiskalizacji. Oczekuje się dołączenia faktury potwierdzającej zakup kasy rejestracyjnej, fotokopię świadectwa odbytej legalizacji taksometru i informacje o numerze rachunku bankowego niezbędnym do zwrotu.

Brak sprzedaży a zwrot za kasę fiskalną

Na uwagę zasługuje również sytuacja, gdy kasa fiskalna nie jest używana. Wyrok NSA z dnia 14.04.2016 r. brzmi, że zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są zobowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania właściciel nie złoży kasy do obowiązkowego serwisu technicznego lub po prostu nie będzie jej używał. Prawo wymaga szczególnego dbania o terminowość i zachowanie procedur również w tym przypadku.

Kasa fiskalna jest bardzo ważna i dla wielu obowiązkowa. Kluczowe jest to, aby zachowane zostały wszelkie procedury związane z jej użytkowaniem i serwisem. Gdy podmiot wypełni wszelkie formalności może otrzymać zwrot w kwocie nawet do 700zł. Na plus dla każdego przedsiębiorcy będzie stałe zaznajamianie się z nowymi przepisami ustaw.