Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Nowy paragon

Opublikowano
Nowy paragon 5.00/5 (100.00%) 5 votes

Nowy paragon od 30 września 2013!

Sprawdź czy musisz zmienić kasę fiskalną!

 

Obowiązek stosowania nowego paragonu zacznie obowiązywać od 30 września 2013r., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363).

Wg wyjaśnień Ministerstwa Finansów nowe rozporządzenie wskazuje, że z upływem 30 września 2013 r. podatnicy będą zobowiązani w pełni realizować przewidziany w przepisie wymóg wskazywania nazwy, która pozwoli na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi (informacja dostępna na stronie www.mf.gov.pl). W informacji tej uznano:

„(…) nie jest prawdą, że obecnie akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego np. na grupach towarowych w sposób niepozwalający na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług.

Z uwagi jednak na niejednolitą praktykę stosowania wyżej opisanego wymogu przez podatników, MF doprecyzowało przepisy na potrzeby tych przedsiębiorców, którzy prowadzili ewidencję niepozwalającą na jednoznaczną identyfikację sprzedawanych towarów lub świadczonych usług oraz przewidziało okres aż 6 miesięcy na dostosowanie się do obowiązujących zasad. (…)”

Wskazana na paragonie nazwa musi być na tyle zindywidualizowana, aby można było na jej podstawie, w połączeniu z ceną, określić, jaki został zakupiony towar lub jaka była świadczona usługa. Stosowanie na paragonach nazw uniemożliwiających nabywcy sprawdzenie co za towar lub usługę i po jakiej cenie je nabył, nie spełnia wymogów poprawnej nazwy. Pomocniczo w nazwie towaru lub usługi można zamieszczać np. specjalne odwołania do pozycji cennika lub katalogu.

Podatnik powinien zatem zadbać o takie zaprogramowanie kasy rejestrującej, aby konsument otrzymywał paragony z nazwami towarów lub usług, pozwalającymi na ich jednoznaczną identyfikację. To od podatnika zależy, w jaki sposób dobiera on nazwę towaru lub usługi, aby jednoznacznie je identyfikować.

Przykład

Sklep spożywczy ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Na drukowanych paragonach nie wystarcza ogólna nazwa „nabiał”. Zbyt ogólne są również takie nazwy, jak „twaróg”, „ser żółty” czy „śmietana” (chyba że sklep sprzedaje tylko jeden rodzaj twarogu, sera żółtego czy śmietany). Sklep powinien stosować nazwy poszczególnych towarów pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację. Na przykład paragony dokumentujące sprzedaż twarogu powinny zawierać nazwę rodzaju twarogu (np. „twaróg tłusty”, „twaróg chudy”), a w przypadku sprzedaży twarogu tego samego rodzaju różnych producentów – również nazwy (lub skrócone nazwy) producenta (np. „twaróg tłusty X” oraz „twaróg tłusty Y”).

Przykład 2

Jeżeli przykładowo podatnik ma w sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, podatnik może zaprogramować nazwę „jabłka”, (nie może stosować ogólnej nazwy „owoce”). Jeżeli jednak podatnik ma w sprzedaży np. ziemniaki i młode ziemniaki, przy czym oba towary mają różną cenę za kilogram, powinien oddzielnie je identyfikować.

Ważne: Konsekwencją wprowadzenia tego wymagania jest oczywiste, znaczne zwiększenie liczby pozycji sprzedażowych. W bardzo wielu przypadkach okaże się, iż właściciele kas z niewielką bazą towarową PLU będą musieli wymienić swoje urządzenia na nowocześniejsze, pozwalające im wprowadzić wszystkie produkty w myśl nowych przepisów. Mają na to czas do 30 września 2013 roku.

Paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika,
2) NIP podatnika,
3) numer kolejny wydruku,
4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży,
5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”,
6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację,
7) cenę jednostkową towaru lub usługi,
8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku,
9) wartość rabatów lub narzutów, o ile występują,
10) wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów,
11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku,
12) łączną kwotę podatku,
13) łączną kwotę sprzedaży brutto,
14) oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto,
15) kolejny numer paragonu fiskalnego,
16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym,
17) NIP nabywcy – na żądanie nabywcy, (tylko w przypadku gdy urządzenie fiskalne ma możliwość wydrukowania takiej pozycji)
18) logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

Kontrowersję wzbudził również zapis o umieszczaniu numeru NIP nabywcy na jego żądanie. Regulacja ta ma umożliwić podatnikom wystawienie za pomocą kasy, paragonu, który pełniłby rolę tzw. faktury uproszczonej (w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo 100 euro).

WAŻNE: Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że podatnicy użytkujący kasy, które nie posiadają możliwości technicznych spełnienia wymagań dotyczących np. zamieszczania na paragonie fiskalnym NIP nabywcy (na jego żądanie), będą mogli je nadal stosować także po 30 września 2013 r.

Nie ma zatem obowiązku wymiany używanych do tej pory kas, które pozwalają obecnie na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów. Kasy takie mogą być nadal wykorzystywane aż do czasu ich zużycia. Wymóg umieszczania NIP nabywcy (na jego żądanie) na paragonie będzie dotyczył zatem tylko kas, które umożliwiają taką funkcję.