Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?

Opublikowano
Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej? 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?Prawo oferuje przedsiębiorcom możliwość odliczenia od podatku należnego części kosztów poniesionych w celu zakupu kasy fiskalnej. Aby móc skorzystać z tej ulgi należy spełnić określone w ustawie warunki. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Aby skorzystać z ulgi należy:

 • Złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania. Ważne, aby zrobić to przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.
 • Rozpocząć ewidencją z użyciem kasy w obowiązującym terminie.
 • Posiadać dowód zapłaty całej kwoty za kasę rejestrującą.

Ulga przysługująca z tytułu zakupu kasy fiskalnej może zostać odliczona w deklaracji VAT-7 za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto rejestrowanie sprzedaży i kwot podatku należnego. Można tego dokonać także w kolejnych okresach, z racji tego, że przepisy jasno nie określają końcowego terminu, po którym następuje utrata prawa do ulgi.

Skorzystać z ulgi mogą także przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT. W tym celu powinni złożyć stosowny wniosek do urzędu skarbowego o chęci skorzystania z niej. Po jego rozpatrzeniu środki zostaną zwrócone na odpowiedni, podany wcześniej rachunek bankowy.

Utrata ulgi

W myśl art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, jeżeli przedsiębiorca straci prawa do używania kasy fiskalnej, będzie zobowiązany do zwrócenia otrzymanej ulgi. Doprowadzić do tego może sytuacja, gdy w ciągu trzech lat zaprzestanie korzystania z kasy lub nie zleci odpowiedniemu serwisowi wykonania obowiązkowego przeglądu technicznego w obowiązującym terminie. W Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.12.2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, zostały określone także inne zdarzenia powodujące obowiązek zwrotu ulgi:

 • zaprzestanie działalności;
 • likwidacja działalności w ciągu 3 lat od rozpoczęcia;
 • ogłoszenie upadłości;
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), podczas gdy następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży;
 • dokonanie odliczenia z naruszeniem warunków, takich jak: zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy określonych wymogów technicznych, kradzież lub zniszczenie kasy, terminowość odliczenia;

Ryczałt a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy rozliczający się w formie ryczałtu są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnicy rejestrujący sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych powinni dokonywać zapisów w ewidencji na podstawie raportów dobowych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Na odwrocie takiego raportu powinna zostać umieszczona informacja o łącznej wartości przychodów z niego wynikających, podzielonych na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Istnieje także możliwość zapisywania ewidencji w formie raportów miesięcznych, również skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Analogicznie do raportów dziennych, na jego odwrocie powinna zostać umieszczona informacja o łącznej wartości przychodów z niego wynikających, z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ważnym jest, aby zapisów w ewidencji miesięcznej dokonać w porządku chronologicznym na podstawie dowodów księgowych do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Czy zakup kasy fiskalnej jest kosztem uzyskania przychodu?

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakupiona kasa rejestrująca w celach podatkowych jest traktowana jako środek trwały podlegający amortyzacji jeżeli:

 • jest kompletna i zdatna do użytku w dniu przyjęcia do używania;
 • przewidywany okres korzystania z niej jest dłuższy niż rok;
 • stanowi własność lub współwłasność podatnika;
 • jest wykorzystywana przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub oddana do używania na podstawie umowy;

Odpisów należy dokonywać na ogólnych zasadach. Jednakże, jeśli wartość początkowa kasy jest równa lub niższa niż 3500 zł, może być ona jednorazowo zamortyzowana w miesiącu oddania do użytku lub w miesiącu następnym.

Jeżeli koszt kasy rejestrującej nie przekracza 3500 zł, istnieje także możliwość skorzystania z rozwiązania, które zakłada nie wprowadzanie jej do ewidencji środków trwałych. Wydatki poniesione na nabycie kasy są wtedy zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania jej do użytku.