Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Fiskalizacja kasy

Opublikowano
Fiskalizacja kasy 4.33/5 (86.67%) 3 votes

Pojęciem fiskalizacji określa się przygotowanie i przystąpienie do ewidencjonowania na kasie fiskalnej w trybie fiskalnym oraz zaprzestanie ewidencjonowania w innych trybach (np. treningowym, wstępnym). Od tego momentu zapisane na kasie informacje będą ewidencjonowane i będą podstawą określenia obrotu podatnika.

Fiskalizacja jest czynnością faktyczną dokonywaną z udziałem serwisanta kasy, po jego wcześniejszym powiadomieniu. Przed dokonaniem fiskalizacji podatnik powinien zgłosić już miejsce i ilość kas do naczelnika urzędu skarbowego celem uzyskania ulgi w VAT. W terminie 7 dni od momentu fiskalizacji zgłoszenia dodatkowo dokonuje:

  • podatnik użytkujący kasę fiskalną,
  • serwisant uczestniczący w procesie fiskalizacji.

Sama czynność fiskalizacji to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

W przypadku kas z elektronicznym zapisem danych jeżeli jest to możliwe do przeprowadzenia, wykonanie pierwszego raportu fiskalnego dobowego związanego z fiskalizacją kasy rozpoczyna zapisy na informatycznym nośniku danych.

Zatem przed przeprowadzeniem powyższych czynności serwisant musi dokonać zaprogramowania kasy w sposób, by mogła być użytkowana prawidłowo. Po dokonaniu fiskalizacji nastąpić musi zgłoszenie kasy w celu nadania jej numeru ewidencyjnego, który podatnik jest obowiązany nanieść na obudowę urządzenia w miejscu widocznym dla klienta. Informację o nadanym numerze ewidencyjnym podatnik otrzymuje w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia druku zawiadomienia.

Serwisant obecny przy fiskalizacji będzie następnie serwisantem obsługującym podatnika. Podatnik korzysta bowiem jedynie z serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego kas, za który odpowiedzialny jest producent krajowy albo importer, lub ewentualnie z serwisu prowadzonego przez inne jednostki, ale tylko w przypadku, gdy prowadzący ten serwis posiada autoryzację producenta krajowego lub importera.

W przypadku kas szczególnego typu – wyposażonych we wspólną z taksometrem płytę główną kasa musi posiadać rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające przeprowadzenie czynności fiskalizacji kasy jedynie przez serwisanta kas, przy czym wykonanie tych czynności powinno być możliwe bez naruszenia cech legalizacji lub cech zabezpieczających umieszczonych na taksometrze.

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl Firma i Podatki