Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Sprzedaż środka trwałego a kasa fiskalna

Opublikowano
Sprzedaż środka trwałego a kasa fiskalna 5.00/5 (100.00%) 3 votes

Środek trwałyOd początku 2015 r. obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ws. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (fiskalnych). Tym aktem Ministerstwo Finansów zmieniło m.in. regulacje odnoszące się do sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, za firmowe środki trwałe uznaje się np. budowle, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne przedmioty, które stanowią własność/współwłasność i zostały nabyte lub też wytworzone we własnym zakresie. Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji to z kolei m.in. nabyte oraz nadające się do wykorzystania gospodarczego, spółdzielcze, własnościowe prawa do lokalu mieszkalnego, autorskie albo pokrewne prawa majątkowe, licencje oraz prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych czy wzorów użytkowych.

Zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej

Jak wskazano w rozporządzeniu Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544), od początku 2015 r. zwolnienie z ewidencji na kasie fiskalnej obejmuje dostawę towarów oraz świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez danego podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Takie rozwiązanie przewiduje pozycja nr 49 w załączniku do rozporządzenia, w którym wymienione zostały czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania.

Warto pamiętać, że jednocześnie w § 3 ust. 4 rozporządzenia jest mowa o tym, że do limitu zwolnienia z kasy fiskalnej nie powinno wliczać się sprzedaży środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do których odnosi się właśnie wspomniana poz. nr 49 w załączniku. Warunkiem jest jednak udokumentowanie sprzedaży fakturą.

Aktualne przepisy są zatem korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają z podmiotowego zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej. Poparta odpowiednim udokumentowaniem sprzedaż firmowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będzie więc wpływać na limit zwolnienia.

Wyjątki

We wskazanym rozporządzeniu znajduje się również § 4. Zawiera on katalog czynności, względem których nie można stosować zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kasy. Dotyczy to także zwolnienia ujętego w poz. nr 49 załącznika. Katalog wyjątków obejmuje np. dostawy przyczep, naczep, kontenerów, części do silników, sprzętu fotograficznego, sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, a także zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych. Oznacza to, że wykonanie takich czynności na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej musi zostać zarejestrowane z wykorzystaniem kasy. W tych przypadkach nie ma żadnego znaczenia fakt, iż np. dany przedmiot jest środkiem trwałym.