Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Obowiązki podatnika

Opublikowano
Obowiązki podatnika 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Rejestrowanie na kasie związane jest z szeregiem obowiązków kontrolnych, których podatnik musi dopełnić. Rozpoczynają się one już w momencie zakupu kasy i trwają przez cały okres korzystania z niej.

W terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy prowadzący serwis kas zgłasza ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

Po fiskalizacji podatnicy zobowiązani są:

  • dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy;
  • sporządzać raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym oraz sporządzać raport fiskalny za okres miesięczny po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w następnym miesiącu, jak również prowadzić bieżącą kontrolę w zakresie prawidłowego i terminowego przekazu danych do archiwizowania w przypadku stosowania kas z elektronicznym zapisem kopii.

Uwaga: Obrót internetowy, zaliczki nocne na konto

Jak wskazał Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek (sygn. akt 1437/ZP/443/412/EZ/06/07) zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi bądź sprzedażą towaru od osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej podlega rejestracji w kasie fiskalnej, a rejestracja ta powinna być dokonana z chwilą jej otrzymania, czyli z momentem powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak podatnik nie może dokonać sprawdzenia na koncie bankowym czy nastąpił wpływ zaliczki, tak aby zaewidencjonować na kasie fiskalnej w dniu wpłaty to wówczas dopuszczalna jest rejestracja, najpóźniej z chwilą otrzymania informacji z banku o jej wpływie na konto (wyciągu bankowego). Natomiast, gdy wpłata zaliczki następuje na sam koniec miesiąca kalendarzowego przez co wyciąg bankowy lub informacja drogą internetową otrzymana jest przez podatnika w miesiącu następnym to wówczas należy zaewidencjonować na kasie rejestrującej tę zaliczkę w dniu otrzymania takiej informacji.

Uwaga: Raport dobowy

Raport dobowy powinien być wykonany po zakończeniu sprzedaży nie później niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku, gdy sprzedaż w dniu następnym nie jest realizowana (np. sobota, święto, urlop), raport może być wykonany dopiero następnego dnia roboczego.

Na zasadzie powyższej przeprowadza się również raporty miesięczne.

Ponadto podatnicy zobowiązani są:

  • ewidencjonować sprzedaż przy użyciu kasy rezerwowej lub zaprzestać sprzedaży;
  • dokonywać weryfikacji poprawności pracy kasy, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego zaprogramowania nazw towarów i usług oraz właściwego ich przyporządkowania do stawek podatku oraz niezwłocznego zgłaszania prowadzącemu serwis kas każdej nieprawidłowości w jej pracy.

Piotr Szulczewski

Analityk Bankier.pl Firma i Podatki