Koszyk

 x 
Twój koszyk jest pusty

Terminale Płatnicze

Blog

Kontakt

logo techmedia

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


TechMedia Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Budynek Lumen, wejście od Emilii Plater

tel. 22 122 13 55
fax. 22 122 13 51

UWAGA! W dniu 2 maja 2024 OBA oddziały ZAMKNIĘTE!


Oddział Siedlce:
Budynek REAL
08-110 Siedlce
ul. Brzeska 76, II piętro

tel. 25 633 66 74
fax. 25 633 66 73

Likwidacja kasy fiskalnej

Opublikowano
Likwidacja kasy fiskalnej 5.00/5 (100.00%) 2 votes

Homologacja

Likwidacja działalności gospodarczej wymaga od podatnika zazwyczaj również likwidacji kasy fiskalnej (rejestrującej), za pomocą której prowadził ewidencję sprzedaży towarów i/lub usług. Polskie prawo przewiduje, że w takim przypadku konieczne jest m.in. dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy oraz wyrejestrowanie urządzenia w odpowiednim urzędzie skarbowym. Cały proces regulują odpowiednie przepisy wydane przez Ministerstwo Finansów.

Likwidacja działalności gospodarczej a kasa fiskalna

Likwidacja firmy wiąże się bezpośrednio z prawnym wymogiem likwidacji kasy fiskalnej, co odnosi się do sytuacji, kiedy dochodzi do trwałego zaprzestania użytkowania urządzenia.

Sprawy związane z likwidacją kasy fiskalnej szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363). Kwestii tych dotyczy konkretnie § 15, gdzie resort finansów wskazuje dokładnie, jakie czynności powinien zrealizować podatnik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwszym etapem jest wykonanie raportu fiskalnego dobowego oraz raportu fiskalnego okresowego (miesięcznego).

Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Kolejnym krokiem powinno być złożenie wniosku do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy. Czas na złożenie wniosku wynosi dokładnie 7 dni, licząc od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym. Stosowny formularz określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 14 marca 2013 r. – oficjalny i edytowalny wzór można znaleźć tutaj: Wniosek o odczyt pamięci kasy fiskalnej

Wniosek tego typu musi obejmować podstawowe dane dotyczące podatnika oraz kasy fiskalnej. Wymagana jest też informacja odnosząca się do tego, czy dany podatnik korzystał wcześniej z odliczenia ulgi na kasę fiskalną i czy kasa była używana krócej niż 3 lata. To istotne o tyle, że w przypadku użytkowania kasy przez krótszy okres podatnik powinien zwrócić wartość uzyskanej wcześniej ulgi.

Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Aby zlikwidować kasę fiskalną, należy również złożyć wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego. W tym przypadku Ministerstwo Finansów nie określiło konkretnego wzoru, ale dokument taki powinien zawierać oczywiście nie tylko samą prośbę o wyrejestrowania urządzenia, lecz także podstawowe dane dotyczące podatnika oraz samej kasy (numer unikatowy, numer fabryczny, numer ewidencyjny oraz miejsce instalacji). Przykładowy wzór dostępny jest tutaj: Wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej

Protokół likwidacji kasy fiskalnej

Likwidacja urządzenia może też nastąpić poprzez zapełnienie pamięci kasy fiskalnej. Finałowym etapem likwidacji kasy rejestrującej jest dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy – przy pomocy serwisanta i w obecności pracownika urzędu skarbowego należy wykonać raport rozliczeniowy za cały okres pracy danej kasy. Taki odczyt musi być następnie zakończony sporządzeniem protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej. Za wykonanie dokumentu odpowiada co do zasady pracownik skarbówki. Protokół likwidacji kasy fiskalnej zawierać powinien odpowiednie dane identyfikacyjne oraz łączny raport rozliczeniowy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia z 14 marca 2013 r.

Zwrot ulgi na zakup kasy

Likwidacja działalności oraz kasy fiskalnej w niektórych przypadkach oznacza także wymóg zwrócenia odliczonej kwoty ulgi. Dotyczy to jednak tylko tych podatników, którzy wcześniej skorzystali z tej preferencji podatkowej i zakończyli użytkowanie danej kasy przed upływem 3 lat, licząc od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Jak wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r., nr 257 poz. 1733), czynny podatnik podatku VAT powinien w takiej sytuacji dokonać zwrotu najpóźniej do 25. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu/kwartale (zależnie od przyjętego sposobu rozliczania podatku), w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu. W przypadku innych podatników terminem granicznym jest koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały analogiczne okoliczności.

Co zrobić z niepotrzebną kasą fiskalną?

Po wykonaniu wszystkich czynności określonych w przepisach pamięć fiskalna jest przechowywana przez producenta przez co najmniej 3 miesiące. Później ulega ona komisyjnemu zniszczeniu.

Samo urządzenie może być natomiast przez podatnika np. sprzedane (więcej w tym wpisie Czy kasę fiskalną można sprzedać?), choć jego wartość – jako pozbawionego najważniejszego modułu – jest już zazwyczaj wyraźnie niższa niż w dniu zakupu. Urządzenie można zatem ująć w remanencie likwidacyjnym, sprzedać innej firmie czy też serwisowi, który wykorzysta np. jej poszczególne części.